2014 – Cesta k prameni

63 námořníku pomohlo získat Pramen života

Je ráno a opět se probouzíme na táborové louce. Po 17 letech však nejsme obklopeni tasovskými lesy, ze kterých se pro náš tábor stalo nehostinné prostředí, ale vítáme den v kopcovité krajině v okolí vesnice Radňoves.
Večer na Prosatín připluli 4 kapitáni, putující za objevením pramene života, ovšem bez posádky. Naštěstí si mohli vybrat z 63 schopných táborníků. Každý kapitán si naverboval vlastní posádku a mohl začít souboj o objevení zmíněného pramene. Během naší 14-ti denní plavby jsme na navštívených ostrovech potkali indiány, vesničany, které sužovalo zlo vystupující z pekelné brány, pomohli jsme navrátit moc bohům ovládající základní živly a ve finále se nám podařilo pramen života najít. Poté jsme byli odměněni velkolepou hostinou a velkým sladkým pokladem.
S táborem jsme se rozloučili závěrečným táborákem a poslední červencovou neděli jsme se vrátili domů k maminkám.

[Úryvek z lodního deníku jedné z posádek]

„V pátek 18. 7. 2014 jsme připluli na „ostrov živlů“. Hráli jsme s nimi živelné hry, abychom získali jejich artefakty. Ty sloužili ke štěstí a pomoci na našich cestách. Byli tam čtyři živly. Voda, vítr, oheň a země. U první hry jsme museli vzít do svých rukou vodu a zanést ji do posvátných misek… zvítězil 1.oddíl. V další hře jsme museli použít své oblečení a vytvořit dlouhého hada… vyhráli jsme mi. A na poslední hry zvítězil 4.oddíl. Měli jsme za úkol foukat do jarové vody. Potom se vytvořila pěna. Na ostrově živlů. Také zlobili „raraši“, kteří bohyni Aqua sebrali její artefakt. A tak jsme se vydali do lesa. Měli jsme na zádech čísla, „raraši“ si je nesměli napsat a my jsme sbírali jejich životy. Nakonec jsme se umístili na čtvrtém místě.

Kolektiv vedoucích, instruktorů, kuchařů, zásobovačů, zdravotnice
LT Prosatín