2003 – Bradavická škola čar a kouzel

Prázdninová škola čar a kouzel v Bradavicích opět v ohrožení!

 

Škola čar a kouzel v Bradavicích je mezi evropskými kouzelnickými školami jedna z nejprestižnějších, v nedávné minulosti se však stala slavnou i mezi mudlovskou veřejností, a to díky svému pravděpodobně nejslavnějšímu žáku, Harry Potterovi. Velmi těžko by mohl někdo z vás, čtenářů, předstírat, že neví, kdo je Harry Potter a že ho úspěšně míjí šílenství rozpoutané paní J. K. Rowlingovou. A právě příběhy čarodějnického učně se staly námětem letošního tábora Prosatín.
      Týden před táborem dostali všichni účastníci pozvánky do Prázdninové školy čar a kouzel v Bradavicích, aby se sešli na nástupišti 9 a 3/4 v neděli 13. července 2003 ve 14:00. Nástupiště 9 a 3/4 bylo pro naše účely umístěno, stejně jako i nástupiště všech dalších táborových výprav, před jídelnu Základní školy ve Velké Bíteši. Bradavický expres nás bez potíží dovezl do světa magie, čar a kouzel, ve kterém si každý mladý kouzelník mohl a měl prověřit všechny své schopnosti. Hned večer byla pro studenty přichystána velkolepá slavnost, kde je při příležitosti zahájení nového školního roku přivítal ředitel školy Albus Brumbál a po úvodním slově vyhlásil mezikolejní soutěž. Poté čarodějný klobouk rozdělil děti do šesti kolejí (Krulišpuk, Ohnivír, Mrakotluč, Brakador, Šutrovřes a Pilištín) a vzápětí následovala hostina.
      První den školního roku se nesl ve znamení výkladu školních pravidel a výrobě kolejních vlajek, aby už odpoledne mohli studenti navštěvovat první lekce (bylinky, topografické značky, mapa, buzola, tábornické dovednosti, uzly, zdravověda, šifrování, ohně, hvězdy, stopy). Večerní zkoušky prověřily, jak studenti přistoupili k prvnímu školnímu dni, a byly rozděleny i první body do mezikolejní soutěže.
      Další den měli studenti možnost detailně prozkoumat celou bradavickou školu, což nebylo nijak jednoduché, neboť zajisté znáte vrtošivost bradavického schodiště. To mění svoje uspořádání naprosto náhodně a není tedy nouze o ztracené studenty, zmateně pobíhající po celých Bradavicích. Správné azimuty nakonec navedly i ty nejzbloudilejší tak, že se večer mohli všichni sejít na Halloweenské slavnosti. V jejím průběhu však došlo k velmi nepříjemné události, když do Velké síně vběhl zděšený profesor Quirell a během své křeče, kterou lze snad přirovnat k záchvatu padoucnice a tanci sv. Víta dohromady, sdělil všem přítomným, že ve sklepení spatřil tlupu trollů. Vzápětí se velice alibisticky zhroutil. Bezpečnost studentů byla rázem ohrožena, proto profesorský sbor pověřil prefekty, aby vyprovodili jednotlivé koleje k noclehu. Skutečnost, že se po Bradavicích potuluje trollí tlupa, nedala nikomu z dětí spát a vyskytli se i tací, co tvrdili, že by všechny Trolly do jednoho přemohli sami. Ba co víc, začali dělat to, co lidé většinou dělají velice neradi. A to proměňovat slova v činy. Studenti protentokrát vzali události do vlastních rukou a ve vyčerpávajícím souboji zvítězili nad hordou odporných a slizkých oblud.
      Na středu 16. 7. 2003 byl v plánu sportovní den, v jehož rámci se uskutečnil velký turnaj ve famfrpálu. Famfrpál je ryze kouzelnická hra s dlouholetou tradicí, vždyť první mistrovství světa se uskutečnilo již roku 1 473. Tato hra každoročně přitahuje pozornost celých Bradavic. Během turnaje byla v provozu také nejrůznější tréninková stanoviště s průpravnými soutěžemi, kde se každý mohl zlepšovat v individuálních činnostech, které pak mohl využít při samotném famfrpálu. Letos měl turnaj velmi vysokou úroveň, hráči předváděli neuvěřitelné výkony, zápasy byly nesmírně vyrovnané a o vítězi většinou rozhodoval onen potřebný kousek sportovního štěstíčka. Jak turnaj dopadl, se můžete dozvědět na našich stránkách WWW.PROSATIN.WZ.CZ, kde je umístěna tabulka všech zápasů spolu s několika fotografiemi pořízenými přímo na famfrpálovém hřišti.
      Středeční idylka famfrpálového zápolení vzala za své úderem půlnoci, když noční hlídka spatřila nad táborem postavu v kápi. Okamžitě se začalo s pročesáváním lesa, nicméně po tajemné postavě jako by se slehla zem. Vedení školy začalo v neblahých událostech posledních dní nacházet souvislosti, jejichž dopad si nikdo nechtěl ani představit. Ve čtvrtek předstoupil před studenty profesorský sbor s podezřením, že se v Bradavicích patrně objevil ten, jehož jméno se v kouzelnickém světě z obavy nevyslovuje. Každý však tušil, že řeč je o zlém černokněžníkovi Lordovi Voldemortovi. Každý student byl před ním varován a vyzván, aby jakékoliv podezřelé události oznámil vedení školy. Od vyučování se pro tento den ustoupilo, nicméně studenti si okamžitě našli činnost novou. Dobře poslouchejte, co všechno je v Bradavicích možné. Totiž bradavický hajný Rubeus Hagrid má v popisu práce mimo jiné i péči o kouzelné tvory. A právě jednoho z nich, draka, se mu podařilo zakoupit v hospodě od jakéhosi Řeka. Tedy abych věci uvedl na pravou míru, tak nešlo o draka, nýbrž o vejce dosud nevylíhnuté potvůrky. No a právě Hagrid navrhl studentům, zda by mu při vylíhnutí draka a následné péči o něj nepomohli. Pravda, dračí kolonie a dračí škola je až v dalekém Rumunsku a v Bradavicích se draci nevyučují, ale kdyby náhodou ano, pak by zajisté i v tomto předmětu všichni studenti prospívali.
      Nastávající noc byla opět obestřena nevysvětlitelnými úkazy, takže v pátek ráno byl svolán mimořádný nástup. Na něm v nervózní atmosféře Albus Brumbál opětovně varoval před Lordem Voldemortem a před jeho nekalými úmysly. Snahu ředitele Albuse Brumbála o bezpečnost školy a všech studentů vzápětí zhatil Hagrid svým prořeknutím o kameni mudrců. Sami už asi tušíte, jakému riziku Hagrid všechny studenty vystavil. Pochopitelně každý se začal o kámen mudrců velice živě zajímat, což by nebylo to nejhorší. K pozdějšímu překvapení celého profesorského sboru a celé bradavické veřejnosti zavelel Hagrid k naprosto neodpustitelnému činu. Ano, tušíte správně. Vyzval studenty (za zády všech odpovědných osob) k objevení kamene mudrců dříve, než se podaří Lordovi Voldemortovi. Jako by ani netušil, že je pečlivě ukryt a chráněn složitým systémem překážek v podzemí bradavické školy. Naštěstí se studentům podařilo Lorda Voldemorta porazit a kámen mudrců po náročném boji získat do své moci. Na sobotní slavnosti byl šťastně zakončen první školní rok a proběhlo vyhlášení výsledků mezikolejní soutěže. A která kolej to vlastně zvítězila? Zkuste se mrknout na naše internetové stránky.
      Hrozba řádění Lorda Voldemorta byla alespoň prozatím zažehnána, v Bradavicích byly nedělní prázdniny, studenti se setkali se svými rodiči a vše pomaličku směřovalo k zahájení druhého školního roku. Ten nezačal nejšťastněji, neboť se studenti vůbec nedostali k nástupišti 9 a 3/4, takže byli odkázáni k pěší túře do Bradavic. Po celodenním výletu se všichni šťastně shledali v bradavické škole a nic už tedy nebránilo zahájení nového školního roku. Na večerní slavnosti byl představen nový učitel obrany před černou magií, držitel Merlinova řádu třetí třídy, čestný člen Ligy obrany před Černou magií a pětinásobný držitel ceny Nejkouzelnější úsměv týdeníku čarodějnic, nepřekonatelný Zlatoslav Lockhart. Tedy mezi námi, on je to spíš takový mluvka, ale nového učitele škola potřebovala, neboť se ukázalo, že jeho předchůdce, profesor Quirell, byl nositelem černé Voldemortovy duše. Však také za to zaplatil.
      Příští den zahájil výuku ve velkém stylu samotný Zlatoslav Lockhart a do hodiny dokonce přivedl na ukázku Cornwalské rarachy. Vzápětí se ukázalo, že tento krok nebyl rozhodně šťastný. Raraši se Lockhartovi zcela vymkli kontrole a všichni měli co dělat, aby z bradavické školy nezbyla pověstná kůlnička na dříví. Poté co byli poslední raraši pochytáni, převzali výuku ostatní profesoři, aby řádně, dle osnov vyložili pravidla kouzelnických soubojů. Hned následující den totiž čekala na studenty lahůdka v podobě bojů o kouzelnický pohár, který má v Bradavicích také dlouholetou tradici a jehož nositeli jsou vskutku jen ti nejlepší z nejlepších kouzelníků. Také už zajisté tušíte, kde najdete výsledky této soutěže. Celosvětová pavučina č.1 nás zkrátka pohlcuje čím dál víc. Třeba jednou v budoucnosti proběhne tábor pouze v kyberprostoru. Ale dost těchto nechutných vizí a pojďme se raději podívat, co se dělo v Bradavicích. Nic příjemného. Ve středu večer byl na školní chodbě nalezen zkamenělý student. Každý už z prvního roku studia věděl, jak se takovému člověku dá pomoci: lektvarem z kořene mandragory. Hledání této byliny bylo velice nebezpečné, vždyť člověk musí svést boj se zákeřnými Ghůly, ale i tentokrát studenti předvedli nezměrné úsilí a noční putování dovedli do zdárného konce.
      Ve čtvrtek ráno byly celé Bradavice opět na nohou. Během inspekce ministerské rady vedené Luciem Malfoyem byl odvolán ředitel školy Albus Brumbál. Vše bylo dáváno do souvislosti s problémy předchozího školního roku a s nalezeným zkamenělým studentem. Prý že Brumbál není schopen zajistit bezpečnost studentů. Jen člověk choré mysli by si však mohl myslet, že tomu tak je. Zbývaly poslední dva dny školního roku a bradavická škola byla naprosto ochromená. Co teď ? Všichni byli odhodláni vypátrat, jak a proč došlo k těmto nemilým událostem. A protože tento případ zkamenělých studentů nebyl v Bradavicích první, bylo třeba ohlédnout se do minulosti. V tomto okamžiku se ozval Hagrid, pamětník poslední kauzy tohoto druhu a poradil následovat, a stopovat pavouky. Všichni mladí kouzelníci také hned učinili velice nebezpečnou azrádnou výpravu do Zapovězeného lesa, kde zjistili, jak pokračovat ve svém odhodlání vypátrat onen bradavický přízrak. V pátek se na nic nečekalo a všichni se okamžitě pustili do bradavického podzemí, kde nakonec nalezli původce těchto potíží, velkého a zákeřného Baziliška. Závěrečný souboj s ním byl také posledním, co naši mladí kouzelníci podstoupili během jejich studia. Dokázali, že i kouzelníci a čarodějové mají své kvalitní nástupce.
      Na těchto pár řádcích jsme vám chtěli alespoň zhruba nastínit, co vše lze zažít na táboře Prosatín, je toho pochopitelně mnohem víc, takže kdo chcete prožít báječných a dobrodružných 14 dní, rádi se s vámi setkáme příští rok. Na závěr ještě nemohu opomenout poděkování našim sponzorům. Byli to: Město Velká Bíteš, Potraviny Návrší, Pekařství Pöcklová.

 

Marek Loucký za kolektiv vedoucích LT Prosatín
Zpravodaj Velké Bíteše, říjen 2003